Personvern policy

Vi ønsker at du skal føle deg trygg med hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger, så vi vil gjerne fortelle deg hvordan vi samler, behandler og deler de dataene vi lagrer hos oss.

Ved å dele vår personvern policy ønsker vi å sørge for at du skal føle deg trygg på at vi tar ditt personvern på alvor.

1. Personopplysningsansvarlig

PARC INVEST AS er ansvarlig for databehandling av dine personlige opplysninger. Nedenfor finner du selskapets kontaktinformasjon;

PARC INVEST AS, org nr. 916 359 667 Vollsveien 2 A, 1366 Lysaker

PARC INVEST er morselskap til alle Rush parker i Norge (heretter kalt ”Rush”).

For spørsmål om selskapets behandling av dine personlige opplysninger, vennligst kontakt oss på personvern@rushtrampolinepark.no

2. Registrering av generell informasjon på nettsiden

Ved timebestilling av hopping eller bursdager hos oss, samt utfylling av egenerklæring, registreres en viss generell informasjon. 

Rush registrerer navn, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato.

Dette gjøres i hovedsak for å ha kontaktinformasjon hvis noe skulle skje i parkene våre, samt for at vi skal være trygge på at mindreårige har tillatelse til å være hos oss.

Rush benytter seg av diverse tredjepartsleverandører som registrerer en viss generell informasjon når du besøker nettstedet / appen vår. Denne informasjonen er lagret anonymt og ikke direkte knyttet til deg og ditt digitale besøk. Informasjonen brukes kun til å generere egen statistikk og til å tilpasse nettstedet / appen til deg som bruker.

Rush bruker såkalte «cookies» også kalt informasjonskapsel. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som er lagret på datamaskinen din og som inneholder informasjon som brukes til å forbedre nettstedet for deg. Dette for å forbedre kundeopplevelsen digitalt.

Du kan velge å ikke godta cookies i nettleseren din, men siden kommer da ikke til å fungere optimalt og du kan ikke logge inn.

Nettstedet bruker analyseverktøyet Google Analytics for å få en ide om hvordan besøkende bruker nettstedet. Hensikten er å forbedre innhold, navigering og struktur på nettstedet. 

Ved Facebook-kampanjer vil vi bruke en implementert piksel fra Facebook på nettstedet for å få sporbarhet i våre Facebook-kampanjer.

3. Nyhetsbrev, markedsføringsmail

Rush benytter seg av en 3djeparts leverandør for nyhetsbrev.  Hvis du har godkjent å motta nyhetsbrev, informasjon, tilbud og markedsføring e-post angående våre arrangementer, behandler vi din kontaktinformasjon i forhold til disse formålene. 

Behandlingen foregår nå med samtykke, i henhold til gjeldende lovgivning. Samtykket er helt valgfritt og du har rett til å trekke samtykket til enhver tid. For å trekke samtykket ditt, kan du sende oss en e-post på personvern@rushtrampolinepark.no og oppgi hvilken park det gjelder eller bruk avregistreringslinken som følger med i vår utsendelse av nyhetsbrev.

Vi lagrer dine personlige opplysninger til du avregistrerer deg fra våre utsendelser, eller informerer oss om at du tilbakekaller samtykket ditt.

Øvrig

I tillegg til det ovennevnte kan selskapet behandle dine personopplysninger dersom det er nødvendig å overholde en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til gjeldende lovgivning, eller for at selskapet skal kunne fastslå, håndheve eller forsvare juridiske krav.

4. Hvordan behandler vi data og litt om dine rettigheter

Hvem kan vi komme til å dele dine opplysninger med?

Selskapet samarbeider med visse tredjepartsleverandører. Personvern prosedyrene til disse selskapene er gjennomgått og godkjent av oss. 

Selskapet kan overføre dine personlige data til leverandører av ulike system- og tjenesteleverandører som er nødvendige for selskapets virksomhet. Disse mottakere har kun rett til å behandle dine personlige opplysninger på vegne av selskapet i forbindelse med å utføre en tjeneste for selskapet, for eksempel utføre e-postutsendelse. Selskapet tar alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine håndteres forsvarlig og med et adekvat sikkerhetsnivå.

Selskapet kan også videreformidle dine personlige opplysninger til myndighetene dersom vi er pålagt å gjøre det ved lov. I tilfelle at hele eller deler av selskapets virksomhet avhendes, kan selskapet overføre dine personlige opplysninger til en potensiell kjøper av virksomheten.

DINE RETTIGHETER

Du har visse lovbestemte rettigheter du kan kreve av selskapet. Nedenfor er et sammendrag av disse rettighetene. For fullstendig informasjon om dine rettigheter, vennligst se databeskyttelsesforskriften § 3-5, eller kontakt selskapet.

(a) Rett til tilgang / registerutdrag.
Du har rett til å få svar på hvordan selskapet behandler personopplysninger om deg. I så tilfelle har du rett til informasjon om hvilke personopplysninger som registreres, formålet med registreringen, hvilke eksterne mottakere som tar del av i dine personlige data og hvor lenge vi lagrer dine personlige data.

(b) Rett til dataportabilitet.
Du har krav på å kreve en kopi av personopplysningene du har gitt til selskapet i et strukturert, allment og maskinlesbart format, og som vi behandler med ditt samtykke. Du har også rett til å be om at selskapet overfører disse personopplysningene til en annen person som er ansvarlig for personopplysninger.

(c) Korrigering av feil opplysninger.
Du har rett til å be om at selskapet retter feil eller ufullstendig informasjon om deg selv.

(d) Sletting av visse opplysninger.
Du har krav på at selskapet sletter dine personlige opplysninger under visse forutsetninger, for eksempel hvor personopplysningene er ikke lenger nødvendige for det formål vi har samlet personopplysningene for.

(e) Rett til å protestere mot selskapets behandling av personopplysninger.
Du har rett til å protestere mot selskapets behandling av dine personopplysninger under visse forhold.

(f) Rett til å motsette seg direkte markedsføring.
Du har rett til når som helst å motsette deg det selskapet som registrerer dine personlige data for direkte markedsføring. Hvis du protesterer mot slik registrering, skal selskapet uten unødig forsinkelse opphøre all direkte markedsføring til deg.

(g) Rett til å begrense behandlingen av dine personlige data.
Du kan i enkelte tilfeller kreve begrensning av selskapets behandling av dine personlige opplysninger. Hvis du for eksempel har bestridt at dine personlige opplysninger er riktige, kan du be om begrensning av behandling for en tid som gjør at selskapet kan kontrollere om personopplysningene er riktige.

(H) Klager.
Hvis du har klager om selskapets behandling av dine personopplysninger, har du rett til å innlevere slike klager med personvernmyndigheten.

Hvis du ønsker å gjøre en forespørsel om registrering, utbedring, sletting, innvending eller begrensning, vennligst kontakt selskapet på personvern@rushtrampolinepark.no og oppgi hvilken park det gjelder. 

Endring i personvernprosedyrer
Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i personvernprosedyrene. Hvis slike endringer oppstår, vil dette bli annonsert via e-post.